Workshops

Vill du till exempel arrangera en fortbildning för lärare, ett filmläger eller har ni i kommunen barn och unga som ska arbeta med film under sommarlovet?

Vi har genomfört workshops och kurser i en mängd olika konstellationer, för barn, unga och vuxna.

Några exempel:

> Workshops för lärare eller personal

> Workshops på bibliotek eller fritidsgård

> Filmkollo och filmläger

> Sommarjobbsprojekt

> Handledning för lärare till filmsamtal

> Skolbio med klassbesök och filmsamtal