Reportage

I den här workshopen får eleverna gå in i rollen som reportrar och lära sig mer om hur man gör reportagefilmer.

En givande dag där eleverna får lära sig mer om intervjuteknik, hur man tar fram frågor och hur man gör en undersökande film. Ett projekt som med fördel kan ämnesintegreras. Ni kanske arbetar med något i samhällskunskap, naturkunskap eller i historia som eleverna kan undersöka vidare i deras reportage? Vi skräddarsyr gärna tema och ämne efter era önskemål.


Passar bra för:

Åk 4 - 9 och Gymnasiet


Vårt upplägg:

Dagen börjar med en introduktion där eleverna får lära sig mer om filmens berättarspråk och grunder. Vi går igenom intervjuteknik, hur man samlar in fakta och tar fram frågor för en intervju. Introduktionen varvas med övningar och filmklipp på ett roligt och pedagogiskt sätt.

Utifrån ett tema och indelade i grupper får eleverna sedan planera och förbereda sina reportage.

När det är färdigt är det dags att arbeta kreativt och praktiskt. Eleverna filmar och redigerar klart sina filmer. Ett filmprojekt är också ett kollektivt arbete där man får lära sig att samarbeta och jobba i grupp. Vi avslutar dagen med en gemensam filmpremiär och samtalar kring filmerna vi vi har gjort.

Önskas finns även möjlighet att få filmerna så att ni kan visa vid till exempel ett föräldrarmöte.


Teknik:

Vi arbetar med Ipads och för äldre årskurser har vi möjlighet att arbeta med mer avancerade utrustning såsom kameror och redigering i dator. 

Vi ordnar med all teknik som behövs för dagen.


Information:

Filmpedagog: 1 filmpedagog

Antal: En helklass

Tid: En heldag

Ålder: Åk 4-9, Gymnasiet

Pris: Kontakta oss för prisförslag: info@filmplaneten.se

Var: Vi utgår från Stockholm men arbetar i hela landet.