Reklamfilm

Vad är syftet med reklamfilm? Varför ser många reklamfilmer ut som dom gör? 

Under en heldag utforskar vi reklamfilmen som filmgenre, både genom att se och analysera men också genom att göra egna reklamfilmer utifrån ett givet tema.

En givande och rolig workshop där man kan utgå från flera olika teman som till exempel antimobbing eller barns rättigheter. Vi har färdiga upplägg men skräddarsyr gärna efter era önskemål.


Passar bra för:

Åk 4 - 9, Gymnasiet och Anpassad grundskola


Vårt upplägg:

Vi börjar dagen med en introduktion där vi analyserar reklamfilmens dramaturgi, hur man effektivt berättar en historia och förmedlar ett budskap. Vi tittar även på vad man med filmens möjligheter kan göra för att förmedla ett budskap. Något som både kan vara positivt och negativt och som man ofta ser i just reklamfilm som har ett så tydligt syfte.

Därefter är det dags att arbeta praktiskt och kreativt. Indelade i grupper på 4-5 skriver eleverna manus, filmar och slutligen redigerar ihop sina filmer. Ett filmprojekt är ett kollektivt arbete där man också får lära sig att samarbeta och jobba tillsammans. 

Vi avslutar dagen med en gemensam filmvisning och samtalar kring filmerna vi har gjort.


Teknik:

Vi arbetar med Ipads. Vill ni använda era egna går det bra annars tar vi med all teknik. 

För äldre årskurser har vi möjlighet att arbeta med mer avancerade utrustning såsom kameror och redigering på dator.


Information

Filmpedagog: 1 filmpedagog

Antal: En helklass

Tid: En heldag

Ålder: Åk 4 - 9, Gymnasiet och särskola

Pris: Kontakta oss för prisförslag info@filmplaneten.se

Var: Vi utgår från Stockholm men arbetar i hela landet.